انبارداری

تمامی انبارهایی که جهت نگهداری کالاهای ورودی و خروجی در گمرک تعبیه شده است، انبارهای گمرکی نام دارد.

مدت زمان توقف کالا در گمرک، از زمان ورود کالا به اولین گمرک محاسبه می‌شود. مدت زمان مجاز نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی ۳ ماه است و در صورت تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل به تشخیص گمرک تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نشود، کالا مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

هنگامی که سند ترخیص برای کالایی صادر شود، باید در مدت یک ماه از انبارهای گمرک خارج شود، در غیر این صورت مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

مدت زمان توقف کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اختیار سازمان‌های مسئول این مناطق است.

خروج کالا از انبارهای گمرک نیازمند انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت، قاچاق گمرکی اعلام می‌شود.

مشخصات کلی قبوض انبارهای گمرکی شامل موارد زیر است:

 

در حوزه تجارت بین الملل، انبارداری موضوع قابل تاملی است که بسیاری از بازرگانان توجه کافی به آن ندارند. انتخاب انبار و ثبت آن در سامانه جامع انبارها توسط وارد کننده در کاهش هزینه‌ها تاثیرگذار است.

انبارهای گمرکی کشور در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و بازرگانان باید انبار انتخابی خود را در این سامانه ثبت کنند.

این سامانه، استعلام و ترخیص کالا از انبارهای گمرک را تسهیل کرده است. بنابراین توجه به  ثبت انبار و داشتن کد انبار برای خروج کالا از گمرک قبل از خروج کالا، از معطلی کالا در گمرک و متعاقبا  هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.