بازرگانی صبا آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما بمنظور همراهی و یا مشارکت در امور بازرگانی می باشد.

شما صاحبان کالا و خدمات مختلف به منظور برای هم افزایی و تسهیل امور پیشنهاد خود را ارسال نمایید.

تلاش ما در ایجاد بستر کاری امن و بدون دغدغه برای شماست

صنایع معدنی

محصولات پلیمری

کشاورزی و صنایع غذایی

شیمیایی

صنایع برق و الکترونیک

گیاهان دارویی

محصولات سلولزی

فرش و صنایع‌دستی

ساختمانی

ماشین‌سازی و تجهیزات

فرم اطلاعات اولیه

تولیدکنندگان و صاحبان کالا

لطفا اطلاعات تولیدی و محصولات خود را ارسال نمایید تا نسبت به بررسی اولیه کالای مورد نیاز وارداتی و یا بازار صادراتی محصولات شما اقدام و با شما تماس گرفته شود.