خدمات استاندارد، بازرسی و ایزو

استاندارد و بازرسی کالا جهت اطمینان صاحب کالا از پروتکل‌های کمی و کیفی کالا بسیار حائز اهمیت است.

شرکت بازرگانی صبا با ارائه خدمات مناسب، مسیر را جهت اخذ مجوزات و استاندارد و بازرسی کالا هموار می‌سازد.

در بخش استاندارد با مشاوره متخصص مربوطه، سریع‌ترین، کم ریسک‌ترین و قطعی‌ترین راهکار پیشنهاد و ارائه می‌شود.

در بخش بازرسی با همکاری مستقیم و نمایندگی از شرکت‌های بازرسی بین المللی معتبر در داخل و خارج از ایران، بهترین و کم هزینه‌ترین خدمات ارائه می‌شود.

شرکت بازرگانی صبا  با داشتن کارشناسان مجرب و مجزا در بخش‌های بازرسی و استاندارد، تسلط کارشناسان به مسائل بازرگانی خارجی، ترخیص کالا، کلیه امور واردات و صادرات، در کم‌ترین زمان پیگیری لحظه به لحظه را انجام می‌دهد که در شرایط تحریم از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

خدمات استاندارد، بازرسی و ایزو شرکت بازرگانی صبا: