خدمات نمایندگی و امور قرار دادها

یکی از خدمات شرکت بازرگانی صبا تهیه و تنظیم قرارداد خارجی در حوزه تجارت بین الملل و اخذ نمایندگی خارجی است.

با توجه به گسترده شدن ابعاد بازار صادرات، واردات و تجارت، اخذ نمایندگی خارجی و ثبت شرکت‌های خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شرکت بازرگانی صبا با داشتن دفاتر خارجی و بیش از ده سال سابقه در زمینه تنظیم و انعقاد قراردادهای بین‌ المللی آماده همکاری و ارائه خدمات در این زمینه است.

فعالیت شرکت بازرگانی صبا در زمینه اخذ نمایندگی و امور قرارداد شامل موارد زیر است: